Čistá energie pro vaše
město či obec

Jsme

ryze česká společnost. Její více než 20-ti členný tým odborníků se na trhu zabývající se realizací a provozem solárních elektráren pohybuje více než 13 let.

Připravujeme

několik desítek nových projektů fotovoltaických elektráren, které jsou nyní ve fázi inženýrské přípravy a výstavby.
000
GARANTOVANÝCH PŘÍPOJNÝCH MÍST
00
+
FVE VE FÁZI PŘÍPRAVY ČI REALIZACE
0000
+
MWP VÝKONU FVE

Cílem

u všech našich projektů je výroba čisté energie,
šetrnění životního prostředí a v konečném
důsledku také atraktivní cena elektrické energie
pro vaši obec či město.
Podílíme se na

Dekarbonizaci

a pomáháme plnit závazek ČR vůči EU.

+15 GWp

instalovaného výkonu čisté
energie do roku 2030.

Ekologické a ekonomické přínosy FVE

Zelená energie

nezatěžuje ovzduší a životní prostředí

Nechte půdu odpočívat

Zvyšujeme

produkční schopnosti půd

Symbióza mezi

zemědělstvím a solární energetikou

Zlepšování produkční schopností půdy

Využíváme esteticky méně atraktivní lokalit s nízkoprodukčními půdami. Erozně ohrožené a svažité lokality stabilizujeme trvalými travními porosty.
Při realizaci dle potřeby budujeme migrační koridory pro živočichy, nebo zelenou zónu po obvodu výrobny (pohledovou bariéru)
Omezení vstupů agrochemie přináší regeneraci půd, zlepšení produkčních schopností a zvýšení druhové rozmanitosti v území.
Zatravněná území mají pozitivní vliv na vodní režim krajiny, zadržují vodu v krajině, omezují vodní erozi, snižují výpar a zvyšují biologickou rozmanitost území
Lokality FVE mohou být extenzivně zemědělsky využívané k pastevnímu chovu hospodářských zvířat, nebo k pěstování travních porostů a bylin.
Realizace
Realizace zajišťujeme individuálně, s extrémní snahou o minimalizaci zásahu do krajinného rázu.
1
Tímto šetrným způsobem realizace eliminujeme možné negativní vlivy a nedochází tak k znehodnocení půdy budoucím generacím.
3
1
Realizace zajišťujeme individuálně, s extrémní snahou o minimalizaci zásahu do krajinného rázu.
2
Konstrukční řešení volíme dočasné, pomocí vrtaných základů do země bez nutnosti jakékoli betonáže.
3
Tímto šetrným způsobem realizace eliminujeme možné negativní vlivy a nedochází tak k znehodnocení půdy budoucím generacím.
2
Konstrukční řešení volíme dočasné, pomocí vrtaných základů do země bez nutnosti jakékoli betonáže.
Technologie

Využíváme

vlastní sofistikované nástroje digitalizace
přípravy staveb k přípravě projektů a zejména
postupu inženýrské činnosti.

Benefity

Na trhu od roku 2010
Čistá energie
Nízká cena energie pro vaši obec
Budujeme na vrtaných základech bez nutnosti betonáže
Respektujeme diverzifikaci
Budujeme na pozemcích s nízkou bonitou
Bez negativních vlivů na životní prostředí
Neznehodnocujeme půdu našim dětem
Ryze česká společnost